Phần

Phần mềm Misa

 Các sản phẩm và dịch vụ MISA luôn được cải tiến để đáp ứng mọi yêu cầu, nghiệp vụ của khách hàng. Do vậy, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA, đặc biệt là trong lĩnh vực phần mềm kế toán ở bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu.v

 Năm 2017, Misa mở rộng hoạt động truyền thông online, trong đó, Hamisa Quốc Tế chúng tôi được Misa lựa chọn là đối tác về dịch vụ truyền thông số trên lĩnh vực facebook cho 2 dòng sản phẩm chính là:

+ Phần mềm quản lý nhà hàng CUKCUK.VN

+ Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN

Khách hàng khác