• banner tin tuc 01
  • Banner tin tưc 02
Khát vọng sở hữu ôtô của người Việt

Khát vọng sở hữu ôtô của người Việt

  Theo Financal Times, với hơn 15%, tỷ lệ người Việt Nam dự định mua ôtô trong vòng 6 tháng tới đang ngày càng gần mức trung bình của khu vực, cao hơn Thái Lan, Indonesia. Theo số liệu của tạp chí Financial Times, trong 4 năm gần đây, tỷ lệ trung bình người tiêu dùng thành thị ở các nền...

Chi tiết