• banner tin tuc 01
  • Banner tin tưc 02
Những SAI LẦM khi làm nội dung trên FACEBOOK

Những SAI LẦM khi làm nội dung trên FACEBOOK

  Bản chất Facebook là một dạng spam cao cấp, nó hơn anh chị phát tờ rơi ngoài đường là cái bớt phản cảm hơn và gần được đối tượng mong muốn hơn , bán nhà cao cấp thì không phát cho ông sinh viên chẳng hạn

Chi tiết


Facebook seeding là gì? Làm sao để hiệu quả

Facebook seeding là gì? Làm sao để hiệu quả

  Mạng xã hội Facebook dường như đang chiếm lĩnh phần lớn thời gian trong cuộc sống hàng ngày của con người. Facebook là riêng của cá nhân nhưng cũng có thể là một nhóm từ những thông tin, các tương tác chia sẻ được diễn ra mọi nơi mọi lúc và chính khả năng kết nối với mọi...

Chi tiết