• banner tin tuc 01
  • Banner tin tưc 02
Facebook 2017 và những thay đổi bạn cần phải biết

Facebook 2017 và những thay đổi bạn cần phải biết

 Facebook luôn biết cách làm mới mình bằng việc liên tục cập nhật những thuật toán. Không chỉ riêng những thuật toán mới trên Newsfeed người dùng mà ngay cả quảng cáo Facebook 2017 cũng có những biến động đáng kể.  

Chi tiết