• banner tin tuc 01
  • Banner tin tưc 02

Những nguyên tắc hoạt động

 Nguyên tắc 1: Hợp tác để thành công
 
Thuê ngoài dịch vụ tư vấn thương hiệu không có nghĩa là doanh nghiệp bạn chỉ cần thuê một công ty tư vấn chuyên nghiệp để họ làm tất cả mọi việc. Doanh nghiệp bạn sẽ khó có thể đạt được mục đích tối ưu nếu bạn không “ra đề bài” hoặc phối hợp trao đổi thông tin liên tục. Bởi vậy, trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ, Hamisa luôn phối hợp chặt chẽ với nhân sự của doanh bạn để bảo đảm rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ nắm bắt được không chỉ về thực tiễn hoàn hảo mà còn có sự hiểu biết am tường về các yếu tố vô hình như hồn thương hiệu, bản sắc, thông điệp… mà doanh nghiệp bạn muốn truyền tải
Nguyên tắc 2: Đổi mới một cách cẩn trọng
Trước khi bắt đầu một dự án tư vấn, chúng tôi sẽ thực hiện thu thập tư liệu về doanh nghiệp của bạn và tiến hành phỏng vấn sâu để đưa ra một bản đánh giá thực trạng (một dạng kiểm tra sức khỏe của thương hiệu) hoàn toàn miễn phí. Dựa trên sự thống nhất của bạn về bản báo cáo này, chúng tôi mới tiến hành tư vấn và phân chia ra thành một số giai đoạn để doanh nghiệp tiến hành từng bước, thấy hiệu quả mới tiếp tục làm và liên tục điều chỉnh. Nguyên tắc này được dựa trên một kinh nghiệm xương máu là “không phải tất cả những tư vấn của chúng tôi đều hoàn hảo”, chỉ có thực tiễn là hoàn hảo, và do đó những tư vấn cũng phải điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn.
 
Nguyên tắc 3: Chia sẻ đến cùng các khó khăn và thách thức với khách hàng
Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ khó khăn với khách hàng về chi phí, hình thức thanh toán, nhân sự cũng như các vướng mắc trong nội bộ về nhận thức. Trong bất cứ trường hợp nào cần phải sửa chữa, bổ sung, chúng tôi đều có mặt ngay lập tức để cùng tiến hành tháo gỡ mọi khó khăn. Chúng tôi thấm thía một phương châm: “Thành công của bạn là cách tạo dựng thương hiệu tốt nhất cho chúng tôi”. 
 
Nguyên tắc 4: Thương hiệu là lâu dài
Không như các nhà tư vấn khác, ngay cả khi kết thúc một dự án tư vấn, Hamisa vẫn liên tục thăm hỏi khách hàng và thường xuyên cung cấp các thông tin mới, các tài liệu hỗ trợ doanh nghiệp đó để tự doanh nghiệp không ngừng nâng tầm thương hiệu của mình. Thông qua các nhân viên trực tiếp, qua email, websita và qua các bản thư điện tín, Hamisa sẽ chia sẻ cùng doanh nghiệp bạn các kiến thức thương hiệu mới nhằm duy trì khả năng tự đổi mới trong nội bộ doanh nghiệp bạn từ năm này qua năm khác. 


Bài viết khác