Sữa

Sữa Physyiolac Pháp

  • 20/10/2017

Hamisa tự hào là đơn vị triển khai nhiều chiến dịch truyền thông online cho sản phẩm sữa Physiolac tại thị trường Việt Nam như Youtube (với 50 triệu lượt xem), hệ thống nhiều trang mạng chia sẻ tư liệu, mạng xã hội hình ảnh, diễn đàn, facebook ...., góp phần đưa thương hiệu Sữa Mát cho Bé của Pháp phổ biến rộng rãi trên internet cũng như đối với người dân Việt Nam


Khách hàng khác