Tập

Tập đoàn Viettel


Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) là công ty trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel được thành lập ngày 05 tháng 4 năm 2007[1], trên cơ sở sát nhập các Công ty Internet Viettel, Điện thoại cố định Viettel và Điện thoại di động Viettel. 
Ngoài một số hoạt động truyền thông online, Hamisa còn tổ chức sự kiện cho Viettel ở một số tỉnh thành của Việt Nam.

 

Khách hàng khác