Dược

Dược phẩm Hiệp Phong

  • 20/10/2017

Phân phối: Dược phẩm, Thực phẩm chức năng, Sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Thiết bị y tế…..
Sản xuất: Đông Dược , Thuốc tân dược
Nhập khẩu: Dược phẩm, Thực phẩm chức năng, Sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Thiết bị y tế từ các nước như Korea; Balan..
Xuất khẩu: Dược phẩm, Sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Thiết bị y tế


Khách hàng khác