Nhật

Nhật Cường Mobile

  • 03/02/2017

Khởi đầu là một cửa hàng sửa chữa điện thoại, đến nay, Nhật Cường Mobile đã phát triển thành hệ thống các cửa hàng bán lẻ điện thoại di động có uy tín, là địa chỉ quen thuộc về các dòng sản phẩm smartphone, máy tính bảng của khách hàng trong suốt 17 năm qua.


Khách hàng khác