Nhật

Nhật Cường Mobile

Khởi đầu là một cửa hàng sửa chữa điện thoại, đến nay, Nhật Cường Mobile đã phát triển thành hệ thống các cửa hàng bán lẻ điện thoại di động có uy tín, là địa chỉ quen thuộc về các dòng sản phẩm smartphone, máy tính bảng của khách hàng trong suốt 17 năm qua.

Trong suốt hơn 2 năm hợp tác, Hamisa đã phối hợp triển cho truyền thông online cho nhiều chiến dịch xúc tiến bán Nhật Cường Mobile trên nhiều kênh social media như: youtube, facebook, forum, booking PR .... và đã thu được nhiều hiệu ứng tích cực từ cộng đồng online, qua đó góp phần tăng doanh số bán.


Khách hàng khác